Waterwerk


In de afgelopen jaren heeft WIHA ruime ervaring opgedaan met werkzaamheden op het water. Door middel van pontons, hefeilanden of een speciaal voor de Nederlandse binnenwateren ingericht schip kan WIHA het gehele scala van diensten ook op het water uitvoeren. Zo is milieukundig waterbodemonderzoek uitgevoerd, en onderzoek ten behoeve van aan te leggen bruggen, aanleg van kademuren en het plaatsen van zendmasten. Dit laatste 50 km uit de kust op de Noordzee.


Home
| Sitemap | Contact