Profiel


Sinds de start in 1979 heeft WIHA Grondmechanica zich ontwikkeld tot een modern en ruim geoutilleerd bedrijf, gespecialiseerd in het uitvoeren van diverse soorten grondmechanisch onderzoek. Hiertoe beschikt WIHA over materieel in alle soorten en maten, zodat voor iedere situatie de meest geschikte apparatuur kan worden ingezet. Daarnaast heeft ook de ontwikkeling van het milieukundig bodemonderzoek niet stil gestaan. WIHA verricht zowel de verkennende milieukundige (nul)onderzoeken als de nadere en saneringsonderzoeken. WIHA speelt een voortrekkersrol in het ontwikkelen en toepassen van onderzoeksapparatuur, zowel ten behoeve van grondmechanisch als milieukundig onderzoek. Ook voor het verwerken van onderzoeksgegevens beschikt WIHA over geavanceerde apparatuur, waardoor de rapportage zeer snel aan de opdrachtgever geleverd kan worden. WIHA is een flexibele organisatie, zowel in de opstelling naar onze klanten en als in de uitvoering van de onderzoeken. Naast het aanbod van diensten zoals dat op deze site beschreven wordt, is WIHA Grondmechanica bovendien steeds bereid met u mee te denken over problemen op ons vakgebied. Middels ons uitgebreide netwerk en natuurlijk onze eigen expertise komen wij samen met u tot de juiste oplossing.


Home
| Sitemap | Contact