Offerte aanvraag


Persoonlijke gegevens

Vooraam*:
Achternaam*:
Telefoon*:
E-mailadres*:

Onderzoeks locatie

Adres:
Plaatsnaam:
Huidige situatie:
Bebouwd Onbebouwd

Terreinoppervlak:
Verhard Onverhard

Toegankelijkheid:
De onderzoekslocatie is vrij toegankelijk (Geen gesloten hekwerk, sloot, depots, etc.)
Geen obstakels op de onderzoekslocatie (opslag materiaal, containers, voertuigen, dieren, etc.)
Geen obstakels op de onderzoekslocatie (opslag materiaal, containers, voertuigen, dieren, etc.)

Aanvullende informatie toegankelijkheid:


Ligging kabels/leidingen:
Bekend
Onbekend
Geen kabels/leidingen op de onderzoekslocatie aanwezig

Onder- of Bovengrondse brandstoftank(s) aanwezig:
Ja Nee

Oppervlakte perceel in m2(evt. schatting):


Oppervlakte onderzoekslocatie in m2(evt. schatting):


Aanvullende informatie onderzoekslocatie:


Soort onderzoek

Geotechnisch onderzoek (sonderen, normaliter nodig bij nieuwbouw of uitbreiding bestaande woning):
Ja Nee

Afmetingen nieuwbouw of uitbreiding, m X m(schatting):


Funderingsadvies (overeenkomstig met NEN 6740 & NEN 6744)?:
Ja Nee

Toegankelijkheid voor een sondeerwagen(de onderzoeksmethoden zijn afhankelijk van de toegankelijkheid van de onderzoekslocatie):
Breedte toegang groter dan 3,00m.
Hoogte toegang groter dan 4,00 m.
Hoogte op locatie groter dan 5,00m.
onbekend

Aanvullende informatie toegankelijkheid:


Milieutechnisch onderzoek:
Ja Nee

Keuze onderzoek (meerdere antwoorden mogelijk):
Asbest
Bouwstoffenbesluit
Historisch onderzoek
Partijkeuring(AP04)
Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740

Anders, namelijk:


Reden onderzoek:
Aankoop grond
Afvoer of hergebruik grond
Milieuvergunning
Nulsituatie
Verkoop grond

Anders, namelijk:


Wat is 2 plus 11?:


Home
| Sitemap | Contact