Offerte aanvraag


Op de persoonlijke gegevens na hoeft niet alles verplicht ingevuld te worden!

Persoonlijke gegevens

Vooraam*:
Achternaam*:
Telefoon*:
E-mailadres*:
Straatnaam + huisnummer*:
Postcode*:

Onderzoekslocatie

Adres:
Plaatsnaam:
Huidige situatie:
Bebouwd Onbebouwd

Terreinoppervlak:
Verhard Onverhard

Toegankelijkheid:
De onderzoekslocatie is vrij toegankelijk (Geen gesloten hekwerk, sloot, depots, etc.)
Geen obstakels op de onderzoekslocatie (opslag materiaal, containers, voertuigen, dieren, etc.)
Geen obstakels op de onderzoekslocatie (opslag materiaal, containers, voertuigen, dieren, etc.)

Aanvullende informatie toegankelijkheid:


Ligging kabels/leidingen:
Bekend
Onbekend
Geen kabels/leidingen op de onderzoekslocatie aanwezig

Onder- of Bovengrondse brandstoftank(s) aanwezig:
Ja Nee

Oppervlakte perceel in m2(evt. schatting):


Oppervlakte onderzoekslocatie in m2(evt. schatting):


Aanvullende informatie onderzoekslocatie:


Soort onderzoek

Geotechnisch onderzoek (sonderen, normaliter nodig bij nieuwbouw of uitbreiding bestaande woning):
Ja Nee

Afmetingen nieuwbouw of uitbreiding, m X m(schatting):


Funderingsadvies (overeenkomstig met NEN 6740 & NEN 6744)?:
Ja Nee

Toegankelijkheid voor een sondeerwagen(de onderzoeksmethoden zijn afhankelijk van de toegankelijkheid van de onderzoekslocatie):
Breedte toegang groter dan 3,00m.
Hoogte toegang groter dan 4,00 m.
Hoogte op locatie groter dan 5,00m.
onbekend

Aanvullende informatie toegankelijkheid:


Milieutechnisch onderzoek:
Ja Nee

Keuze onderzoek (meerdere antwoorden mogelijk):
Asbest
Bouwstoffenbesluit
Historisch onderzoek
Partijkeuring(AP04)
Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740

Anders, namelijk:


Reden onderzoek:
Aankoop grond
Afvoer of hergebruik grond
Milieuvergunning
Nulsituatie
Verkoop grond

Anders, namelijk:


WIHA Grondmechanica vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. In onze privacyverklaring geven wij hier uitleg over. Naast de uitleg hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, is in de in de verklaring tevens opgenomen welke persoonsgegevens door ons worden verzameld en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Daarnaast staat verwoord hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. Wij vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze kunt u inzien door op de nu volgende link te klikken (opent nieuw tabblad of venster): Privacyverklaring

Door het verzenden de aanvraag van uw offerte, gaat u automatisch akkoord met onze privacyverklaring.

Wat is 2 plus 11?:


Home
| Sitemap | Contact