Akoestisch Meten


In het kader van kwaliteitsborging bij heiwerkzaamheden of bij twijfel over de kwaliteit van de funderingspalen kunnen de palen akoestisch worden doorgemeten. Met de "hamertje tik" methode is het mogelijk prefab en in de grondgevormde betonpalen te controleren op discontinuïteiten, zoals breuken, insnoeringen of uitstulpingen. Met behulp van handzame meetapparatuur, door één persoon te bedienen, kunnen reeds in het veld indicaties worden gegeven over de kwaliteit van de funderingspalen.


Home
| Sitemap | Contact